Nowa letnia odsłona kolekcji #KissKissMania

La Mania kolejny raz zaska­kuje! Tym razem marka przed­sta­wiła nową odsłonę limi­to­wa­nej linii #Kis­sKis­sMa­nia, któ­rej moty­wem prze­wod­nim są usta w kolo­rach fluo.

LEVI’S® TAILOR TRUCK RUSZA W TRASĘ

Lato 2016 upły­nie pod hasłem per­so­na­li­za­cji dżinsu i dobrej zabawy. Wyrusz­cie w nie­zwy­kłą podróż z Levi’s® Tailor Truck! Prze­szy­waj­cie, spre­juj­cie, naszy­waj­cie cie­kawe pat­che na ulu­bione dżinsy. Nie wahaj­cie się i uru­chom­cie wyobraź­nię. 

Ah, Paris! Czyli top 7 instagramowych profili o Paryżu

Które z euro­pej­skich miast jest kolebką non­sza­lan­cji i wyra­fi­no­wa­nego stylu, a przy tym jedną z naj­bar­dziej roman­tycz­nych loka­li­za­cji na świe­cie? Nie ulega wąt­pli­wo­ści, że naj­cel­niej­szą…

Redaktorki Vers-24 polecają

Sonia Woda toa­le­towa w spreyu Sephora – ide­alna, mała bute­leczka, duży wybór zapa­chów i niska cena. To wła­śnie dla­tego już od dobrych kilku lat nie…

Kryzys jako szansa na osobisty rozwój

Roz­sta­nie z bli­ską osobą, utrata pracy czy ciężka cho­roba – wszyst­kie te sytu­acje są dla nas jed­no­znacz­nie nega­tywne. Nie­wąt­pli­wie emo­cje im towa­rzy­szące nie należą do…

Zoom on: Song Of Style

Aimee Jenny Song, pro­jek­tantka wnętrz Song of Style Design i It Girl. Zało­ży­cielka bloga Song of Style to jedna z tych ory­gi­nal­nych blo­ge­rek modo­wych zaj­mu­ją­cych…

Samouprzedmiotowienie – konsekwencja nadmiernego skupiania się na urodzie

Ciało i jego wygląd od zawsze peł­niły istotną rolę w życiu czło­wieka. Już sta­ro­żytni Spar­ta­nie poświę­cali mnó­stwo czasu i uwagi na rzeź­bie­nie go za pomocą…

WITAMY W ŚWIECIE KIEHL’S! „JESTEŚMY SZCZĘŚLIWI, MOGĄC WAM SŁUŻYĆ”

To pro­ste prze­sła­nie sta­nowi naj­głęb­szą istotę naszej legen­dar­nej, nowo­jor­skiej marki. Przy­świeca nam ono nie­prze­rwa­nie od ponad 160 lat – od chwili, gdy po raz pierw­szy zaofe­ro­wa­li­śmy Wam nasze usługi.

 

OUTSIDE POLAND! Poznajcie Magdę Nowicką

Natasha Dziewit projektantka mody, niczym archeolog

CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT NA…” KOLOROWO! – Wywiad z Małgorzatą Knopik-Skibińską


Vers24 diary

  • Weekend czas start! Regram leahliyah vers24vers24dailyregramfridayhappyrelaxweekendinstamoodinspirationinstalikefashiongraminstadailyigdailybestoftheday
  • Kto znajdzie napis Vers24 na zdjciu ten dostaje od Nashellip
  • Impreza w ciagu dnia z urbandecaycosmetics Relacja dostpna na Snapchaciehellip
  • Ju prawie weekend friday goodmorning hello weekendvibes vers24daily
  • Happy Fathers Day! vers24vers24inspirationslovefathersdayfatherfamilyinstagoodinstamoodfashiontravelstylebeachgoodinstalifetravelposttravelgramvscocam
  • Jeans jest zawsze na topieIle par dinsw macie w szafie?vers24vers24inspirationsfashionfashiongramjeansmusthavesmilinggirlspowersmilestylegramfashiongraminstagraminstafashion

 

Wystawa rzeźby Bronisława Krzysztofa “Przestrzeń A->”

Wakacyjny niezbędnik­ zakupy Last ­Minute

Młodzi artyści: Eva Drazba

Nowa letnia odsłona kolekcji #KissKissMania

La Mania kolejny raz zaska­kuje! Tym razem marka przed­sta­wiła nową odsłonę limi­to­wa­nej linii #Kis­sKis­sMa­nia, któ­rej moty­wem prze­wod­nim są usta w kolo­rach fluo.

LEVI’S® TAILOR TRUCK RUSZA W TRASĘ

Lato 2016 upły­nie pod hasłem per­so­na­li­za­cji dżinsu i dobrej zabawy. Wyrusz­cie w nie­zwy­kłą podróż z Levi’s® Tailor Truck! Prze­szy­waj­cie, spre­juj­cie, naszy­waj­cie cie­kawe pat­che na ulu­bione dżinsy. Nie wahaj­cie się i uru­chom­cie wyobraź­nię. 

Zoom on: Song Of Style

Aimee Jenny Song, pro­jek­tantka wnętrz Song of Style Design i It Girl. Zało­ży­cielka bloga Song of Style to jedna z tych ory­gi­nal­nych blo­ge­rek modo­wych zaj­mu­ją­cych…

Jane Go Home” – nowa kampania LaWool

Jane Bir­kin to nie­wąt­pli­wie jedna z naj­słyn­niej­szych ikon stylu lat 70-tych, lecz jak sama kie­dyś powie­działa, nie czuje się niczyją muzą. W naj­now­szej kam­pa­nii pol­skiej…

PLNY LALA – kolekcji Lato 2016

Pro­jek­tantka i Dyrek­tor kre­atywna PLNY LALA, Elisa Minetti powraca do Nas z kolej­nym świet­nymi pro­jek­tami. W kolek­cji Lato 2016 znaj­dziemy ubra­nia ide­alne na waka­cyjne wyjazdy…

SWIMWEAR BY GOD SAVE QUEENS

Zasły­nęli dzięki sub­tel­nym koron­kom. W swo­ich kolek­cjach mają też mikro­fi­brę, uprzęże, a nawet leg­gingsy. W lutym poja­wiły się nowe pro­jekty, w któ­rych kró­lują frędzle i…

LookBook

001-2

StreetFashion

003

Twoja Stylizacja

004

Inspiration

002-3

romby

Czym jest dieta MIND?

Kilka powodów, dla których warto jeść czereśnie

Kiełki – dlaczego warto je jeść?

Redaktorki Vers-24 polecają

WITAMY W ŚWIECIE KIEHL’S! „JESTEŚMY SZCZĘŚLIWI, MOGĄC WAM SŁUŻYĆ”

Szminka, na punkcie której oszalał świat – Lip Kit by Kylie Jenner

Ah, Paris! Czyli top 7 instagramowych profili o Paryżu

Kryzys jako szansa na osobisty rozwój

Samouprzedmiotowienie – konsekwencja nadmiernego skupiania się na urodzie