Zajrzyjcie do Lookbooka NAKED BRUCE!

  Naj­now­szy Look­book NAKED BRUCE w pełni uka­zuje ducha litew­skiej marki. Nowo­cze­sność i przy­szłość to hasła, które naj­le­piej oddają jej este­tykę. Kolek­cja moder­ni­styczna jest wyko­nana…

Codzienne nawyki, które okradają cię z energii

Czę­sto nie zda­jemy sobie sprawy, że nasze codzienne nawyki kształ­tują nas samych. Jeśli w więk­szo­ści są one pozy­tywne, to bar­dzo dobrze – w tym samym,…

Propozycje stylizacji na Halloween

Tra­dy­cja zwią­zana z orga­ni­za­cją hal­lo­we­eno­wych imprez-przebieranek (nie tylko tych dla dzieci!) spę­dza­nych wspól­nie ze zna­jo­mymi  z roku na rok staje się coraz bar­dziej popu­larna. Cie­szymy…

Kilka wskazówek, jak zadbać o metabolizm

Jeśli od dłuż­szego czasu jesteś na die­cie, a twoja masa ciała ani drgnie, pora przyj­rzeć się two­jemu meta­bo­li­zmowi. Pod­sta­wowa prze­miana mate­rii to nic innego, jak…

Wywiad z Edytą Rojek, założycielką KYOSK

Kim jest zało­ży­cielka KYOSKU, uni­ka­to­wego miej­sca na mapie modo­wej War­szawy? Edyta Rojek, która stoi za tym pro­jek­tem, to pre­kur­sorka slow shop­pingu w Pol­sce, miło­śniczka wło­skiego…

Trend militarny, czyli jesienna rewolucja

W tym sezo­nie w modzie czeka nas praw­dziwa rewo­lu­cja. I to dosłow­nie! Wszy­scy pra­gniemy siły i poczu­cia bez­pie­czeń­stwa. Make love not war. Tej jesieni trend…

NAJLEPSZE PLAYLISTY NA SPOTIFY

Muzyka to praw­do­po­dob­nie bar­dzo ważny ele­ment dnia wielu z nas. Dzięki niej począ­tek dnia, czas w pracy czy wie­czorny relaks może stać się lep­szy. Od…

Koreańskie kosmetyki- klucz do cery idealnej

Char­lotte Cho, autorka popu­lar­nej w Azji i Sta­nach Zjed­no­czo­nych książki „Sekrety urody Kore­anek”, która wkrótce potem rów­nież stała się best­sel­le­rem w Pol­sce, zapo­cząt­ko­wała praw­dziwy boom…

Wywiad z Edytą Rojek, założycielką KYOSK

PIĘKNO TO SIŁA. Wywiad z Kasią Borowicz

Poznajcie Zofię Różycką


Vers24 diary

  • Widzielicie ju lookbook litewskiej marki NAKEDBRUCE? Koniecznie zajrzyjcie na Vers24plhellip
  • Dzikujemy neufbijoux  Koniecznie sprawdcie now kolekcj na neufcompl vers24vers24fashionstylefashionneufjewelrywebstagramstatigramvscocamvscoeditvscogalleryvscopolskafashiondiaries
  • micarganaraz w kampanii chanelofficial Cruise 2017 Kolekcja dostpna bdzie juhellip
  • Wieczory w halakoszyki Kto ju by? Jak Wam si spodobao?hellip
  • Dobranoc  Regram od Naszej indiasaka vers24losangelesgoodnightvers24travelregramtravelcitynightworldtravelgramtravelpostinstatravelvscotravelwebstagramvscophotographyigers
  • Na wybiegu w Nowym Jorku miaa swoj premier kolekcja kenzoxhmhellip

 

NAJLEPSZE PLAYLISTY NA SPOTIFY

NOWY ALBUM IMANY – “THE WRONG KIND OF WAR”

Wystawa BOGACTWO/ Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Zajrzyjcie do Lookbooka NAKED BRUCE!

  Naj­now­szy Look­book NAKED BRUCE w pełni uka­zuje ducha litew­skiej marki. Nowo­cze­sność i przy­szłość to hasła, które naj­le­piej oddają jej este­tykę. Kolek­cja moder­ni­styczna jest wyko­nana…

Propozycje stylizacji na Halloween

Tra­dy­cja zwią­zana z orga­ni­za­cją hal­lo­we­eno­wych imprez-przebieranek (nie tylko tych dla dzieci!) spę­dza­nych wspól­nie ze zna­jo­mymi  z roku na rok staje się coraz bar­dziej popu­larna. Cie­szymy…

Trend militarny, czyli jesienna rewolucja

W tym sezo­nie w modzie czeka nas praw­dziwa rewo­lu­cja. I to dosłow­nie! Wszy­scy pra­gniemy siły i poczu­cia bez­pie­czeń­stwa. Make love not war. Tej jesieni trend…

OKSFORDKI – najmodniejsze buty na jesień 2016

Oks­fordki to zde­cy­do­wa­nie dobry wybór, gdyż łączą w sobie wszyst­kie cechy butów ide­al­nych. Sta­no­wią uni­wer­salny ele­ment zarówno w dam­skiej jak i męskiej gar­de­ro­bie i bez…

WYBÓR PŁASZCZY NA JESIEŃ: 60 propozycji

Jesień to jedna z naszych ulu­bio­nych pór roku. Przede wszyst­kim dla­tego, że to czas nie­zwy­kle inten­sywny dla pro­jek­tan­tów, któ­rzy co sezon zaska­kują nas swo­imi pro­po­zy­cjami,…

Nowa kolekcja Carrara by God Save Queens

O tej kolek­cji było głośno w pol­skich i zagra­nicz­nych mediach nim jesz­cze ujaw­nione zostały jej looki. Pre­miera odbyła się pod­czas New York Fashion Week. Przy­szedł…

Kilka wskazówek, jak zadbać o metabolizm

Kilka sposobów na wieczorne objadanie się

10 (nie)zwykłych warzyw, które pomogą Ci zadbać o zdrowie

Koreańskie kosmetyki- klucz do cery idealnej

Nowość od Ubran Decay: paleta Naked Ultimate Basics

Jak działają płyny micelarne?

Codzienne nawyki, które okradają cię z energii

KORPO ŻYCIE – CZYLI TROCHĘ INACZEJ O PRACY W KORPORACJI

Cała prawda o pracy wolnego strzelca, czyli freelance w pełnym wymiarze