Wszystko, co powinniście wiedzieć o MIU MIU

Wło­skiego domu mody Prada nie trzeba przed­sta­wiać nikomu i to nie tylko dla­tego, że ubiera się w nim sam dia­beł. Jest on bowiem roz­po­zna­walny na…

Efekt Kardashian” – źródło inspiracji czy zmora naszych czasów?

Otwar­cie można przy­znać, że dzi­siej­sze poko­le­nie prę­dzej wymieni imiona wszyst­kich człon­ków cele­bryc­kiej rodziny jaką są Kar­da­shia­no­wie ani­żeli choćby połowę składu rządu spra­wu­ją­cego obec­nie wła­dzę w…

Jak wybrać zegarek?

  Prak­tycz­ność, wygoda, sty­lowy doda­tek, aż wresz­cie miara sta­tusu spo­łecz­nego czy syno­nim luksusu- bez względu na to, z jakiego powodu zde­cy­do­wa­łaś się na zakup zegarka…

Matcha i jej właściwości

Mat­cha zwana jest kró­lową her­bat. Ta naj­wyż­szej jako­ści zie­lona her­bata ma postać zie­lo­nego pudru o szmaragdowo-zielonym kolo­rze, a jej dobro­czynne wła­ści­wo­ści znane są na całym…

Zoom on: Proenza Schouler

Pro­enza Scho­uler to jedna z naj­bar­dziej uzna­nych ame­ry­kań­skich marek, stwo­rzona przez absol­wen­tów nowo­jor­skiej Par­sons School of Design, Jacka McCol­lo­ugha i Lazaro Her­nan­deza. Choć obaj mieli…

3 oleje roślinne, których nie należy się bać

Czę­sto zapo­mi­namy, że oleje roślinne to nie tylko słynna oliwa z oli­wek. Jest ich znacz­nie wię­cej, jed­nak my wybra­li­śmy trzy naj­waż­niej­sze, które zde­cy­do­wa­nie warto mieć…

ZOOM ON: Pernille Teisbaek

  Uro­dzona w Danii, w Kopen­ha­dze, Per­nille Teis­baek swoją karierę w świe­cie mody zaczęła już 10 lat temu pra­cu­jąc za i przed obiek­ty­wem.  Naj­pierw jako…

DESTINY – nowa kolekcja marki BELLER

Marka BELLER znowu zaska­kuje i pre­zen­tuje kolejną odsłonę mini­ma­li­zmu, wpro­wa­dza­jąc nowy trend do świata mody. DESTINY to kolek­cja stwo­rzona z różo­wego złota próby 585 połą­czo­nego z awan­gar­dowo osa­dzo­nymi dia­men­tami (czy­stość VVS,…

OUTSIDE POLAND! Poznajcie Magdę Nowicką

Natasha Dziewit projektantka mody, niczym archeolog

CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT NA…” KOLOROWO! – Wywiad z Małgorzatą Knopik-Skibińską


Vers24 diary

  • I po nagraniach Efekty niebawem na Vers24pl vers24vers24peopleurbandecaybeautyphotoshotstylevscocamvscoeditblackandwhitewebstagram
  • Dziaamy z urbandecaycosmetics Backstage na Instagram Stories! vers24vers24beautyurbandecaybeautytutorialmakeupbeautytutorialvscovscopolandvscowarsaw
  • S tu mionicy kawy? Polecajcie konta z najpikniejszymi zdjciami kawyhellip
  • Druga poowa sierpnia to dobry moment by przyjrze si tendencjomhellip
  • Dzie dobry Versowicze  vers24vers24dailycoffeemorninggminspirationsstyleregramsimplelessismoreminimaloveregram
  • Niezalenie od pogody za oknem umiechniecie si yczymy Wam miegohellip

 

Od piękna po kontrowersyjną miłość – filmy, za które kochamy kino

Common affairs” – sukces polskiej wystawy w Berlinie

Yayoi Kusama: My Eternal Soul, Victoria Miro Mayfair, Londyn

Wszystko, co powinniście wiedzieć o MIU MIU

Wło­skiego domu mody Prada nie trzeba przed­sta­wiać nikomu i to nie tylko dla­tego, że ubiera się w nim sam dia­beł. Jest on bowiem roz­po­zna­walny na…

Jak wybrać zegarek?

  Prak­tycz­ność, wygoda, sty­lowy doda­tek, aż wresz­cie miara sta­tusu spo­łecz­nego czy syno­nim luksusu- bez względu na to, z jakiego powodu zde­cy­do­wa­łaś się na zakup zegarka…

Zoom on: Proenza Schouler

Pro­enza Scho­uler to jedna z naj­bar­dziej uzna­nych ame­ry­kań­skich marek, stwo­rzona przez absol­wen­tów nowo­jor­skiej Par­sons School of Design, Jacka McCol­lo­ugha i Lazaro Her­nan­deza. Choć obaj mieli…

ZOOM ON: Pernille Teisbaek

  Uro­dzona w Danii, w Kopen­ha­dze, Per­nille Teis­baek swoją karierę w świe­cie mody zaczęła już 10 lat temu pra­cu­jąc za i przed obiek­ty­wem.  Naj­pierw jako…

DESTINY – nowa kolekcja marki BELLER

Marka BELLER znowu zaska­kuje i pre­zen­tuje kolejną odsłonę mini­ma­li­zmu, wpro­wa­dza­jąc nowy trend do świata mody. DESTINY to kolek­cja stwo­rzona z różo­wego złota próby 585 połą­czo­nego z awan­gar­dowo osa­dzo­nymi dia­men­tami (czy­stość VVS,…

Kluczowe trendy dla H&M Studio AW16 – kobieca siła, folklorystyczny romantyzm

H&M Stu­dio AW16 to eks­klu­zywna kolek­cja boga­tych w detale ele­men­tów – od pre­cy­zyj­nych cięć po hafty, które poja­wiają się w całej kolek­cji. Kra­wiec­two sku­pione jest…

Matcha i jej właściwości

3 oleje roślinne, których nie należy się bać

Moda na jadalne kwiaty

Szybka metamorfoza z JOICO

Pielęgnacja włosów latem

Nowość od URBAN DECAY – VICE LIPSTICKS #lipstickismyvice

Efekt Kardashian” – źródło inspiracji czy zmora naszych czasów?

Jak spędza wakacje redakcja VERS-24?

Jak zmotywować się do pracy latem?