Propozycję stylizacji na Halloween

Tra­dy­cja zwią­zana z orga­ni­za­cją hal­lo­we­eno­wych imprez-przebieranek (nie tylko tych dla dzieci!) spę­dza­nych wspól­nie ze zna­jo­mymi  z roku na rok staje się coraz bar­dziej popu­larna. Cie­szymy…

Kilka wskazówek, jak zadbać o metabolizm

Jeśli od dłuż­szego czasu jesteś na die­cie, a twoja masa ciała ani drgnie, pora przyj­rzeć się two­jemu meta­bo­li­zmowi. Pod­sta­wowa prze­miana mate­rii to nic innego, jak…

Wywiad z Edytą Rojek, założycielką KYOSK

Kim jest zało­ży­cielka uni­ka­to­wego na modo­wej mapie War­szawy miej­sca KYOSK na ul. Koszy­ko­wej? Edyta Rojek, która stoi za tym pro­jek­tem, to pre­kur­sorka slow shop­pingu w…

Trend militarny, czyli jesienna rewolucja

W tym sezo­nie w modzie czeka nas praw­dziwa rewo­lu­cja. I to dosłow­nie! Wszy­scy pra­gniemy siły i poczu­cia bez­pie­czeń­stwa. Make love not war. Tej jesieni trend…

NAJLEPSZE PLAYLISTY NA SPOTIFY

Muzyka to praw­do­po­dob­nie bar­dzo ważny ele­ment dnia wielu z nas. Dzięki niej począ­tek dnia, czas w pracy czy wie­czorny relaks może stać się lep­szy. Od…

Koreańskie kosmetyki- klucz do cery idealnej

Char­lotte Cho, autorka popu­lar­nej w Azji i Sta­nach Zjed­no­czo­nych książki „Sekrety urody Kore­anek”, która wkrótce potem rów­nież stała się best­sel­le­rem w Pol­sce, zapo­cząt­ko­wała praw­dziwy boom…

OKSFORDKI – najmodniejsze buty na jesień 2016

Oks­fordki to zde­cy­do­wa­nie dobry wybór, gdyż łączą w sobie wszyst­kie cechy butów ide­al­nych. Sta­no­wią uni­wer­salny ele­ment zarówno w dam­skiej jak i męskiej gar­de­ro­bie i bez…

Nowość od Ubran Decay: paleta Naked Ultimate Basics

Naked! Jeśli raz poczu­jesz jak to jest być Naked, już nigdy z tego nie zre­zy­gnu­jesz. Urban Decay pre­zen­tuje Naked Ulti­mate Basics — paletę neu­tral­nych, mato­wych cieni…

Wywiad z Edytą Rojek, założycielką KYOSK

PIĘKNO TO SIŁA. Wywiad z Kasią Borowicz

Poznajcie Zofię Różycką


Vers24 diary

  • Wieczory w halakoszyki Kto ju by? Jak Wam si spodobao?hellip
  • Dobranoc  Regram od Naszej indiasaka vers24losangelesgoodnightvers24travelregramtravelcitynightworldtravelgramtravelpostinstatravelvscotravelwebstagramvscophotographyigers
  • Na wybiegu w Nowym Jorku miaa swoj premier kolekcja kenzoxhmhellip
  • Ju niebawem na Vers24 wywiad z zaoycielk concept store kyoskkoszykowahellip
  • Nasza indiasaka pozdrawia z LA vers24vers24peoplevers24travelcalifornialosangelestraveltravelgramtravelposttravellingvscotravelvscoamericaregram
  • Syszelicie ju o nowej kolekcji danielwellington dwclassicblack ? Klasyka whellip

 

NAJLEPSZE PLAYLISTY NA SPOTIFY

NOWY ALBUM IMANY – “THE WRONG KIND OF WAR”

Wystawa BOGACTWO/ Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Propozycję stylizacji na Halloween

Tra­dy­cja zwią­zana z orga­ni­za­cją hal­lo­we­eno­wych imprez-przebieranek (nie tylko tych dla dzieci!) spę­dza­nych wspól­nie ze zna­jo­mymi  z roku na rok staje się coraz bar­dziej popu­larna. Cie­szymy…

Trend militarny, czyli jesienna rewolucja

W tym sezo­nie w modzie czeka nas praw­dziwa rewo­lu­cja. I to dosłow­nie! Wszy­scy pra­gniemy siły i poczu­cia bez­pie­czeń­stwa. Make love not war. Tej jesieni trend…

OKSFORDKI – najmodniejsze buty na jesień 2016

Oks­fordki to zde­cy­do­wa­nie dobry wybór, gdyż łączą w sobie wszyst­kie cechy butów ide­al­nych. Sta­no­wią uni­wer­salny ele­ment zarówno w dam­skiej jak i męskiej gar­de­ro­bie i bez…

WYBÓR PŁASZCZY NA JESIEŃ: 60 propozycji

Jesień to jedna z naszych ulu­bio­nych pór roku. Przede wszyst­kim dla­tego, że to czas nie­zwy­kle inten­sywny dla pro­jek­tan­tów, któ­rzy co sezon zaska­kują nas swo­imi pro­po­zy­cjami,…

Nowa kolekcja Carrara by God Save Queens

O tej kolek­cji było głośno w pol­skich i zagra­nicz­nych mediach nim jesz­cze ujaw­nione zostały jej looki. Pre­miera odbyła się pod­czas New York Fashion Week. Przy­szedł…

MUST HAVE – BŁĘKITNA KOSZULA

  Przed­sta­wiamy kolejny nie­od­łączny ele­ment gar­de­roby każ­dej kobiety. Nie­za­leż­nie od pory roku i nie­za­leż­nie od oka­zji, błę­kitna koszula to abso­lutny MUST HAVE! ELEGANCKO I NA CO DZIEŃ Naj­lep­sze w…

Kilka wskazówek, jak zadbać o metabolizm

Kilka sposobów na wieczorne objadanie się

10 (nie)zwykłych warzyw, które pomogą Ci zadbać o zdrowie

Koreańskie kosmetyki- klucz do cery idealnej

Nowość od Ubran Decay: paleta Naked Ultimate Basics

Jak działają płyny micelarne?

KORPO ŻYCIE – CZYLI TROCHĘ INACZEJ O PRACY W KORPORACJI

Cała prawda o pracy wolnego strzelca, czyli freelance w pełnym wymiarze

5 tricków, jak być szczęśliwą i przyciągać same dobre rzeczy każdego dnia